• Bez kategorii

    Maksymilian Dionizy Gierymski 

    Maksymilian Dionizy Gierymski Urodził się 9 października 1846 w Warszawie. Był polskim malarzem, który współtworzył polski realizm malarstwa pejzażowego XIX w. W 1862 ukończył Gimnazjum Realne o profilu matematyczno-przyrodniczym i zapisał się do Instytutu Politechnicznego w Puławach.…