25 maja 2022

Odzyskiwanie danych usługa.

Odzyskiwanie danych Odzyskiwanie danych – jak odzyskać usunięte pliki

Istnieje kilka różnych rodzajów utraty danych. Wyróżnia się dwie główne kategorie: usunięte pliki i fizycznie uszkodzone urządzenia pamięci masowej. W obu przypadkach odzyskiwanie danych jest realnym rozwiązaniem. Oprócz uszkodzeń fizycznych mogą wystąpić również przypadki fizycznego nadpisania plików i lustrzanych kopii zapasowych. Oto kilka podstawowych kroków, które należy wykonać, aby odzyskać usunięte pliki. Metody te nie sprawdzą się w przypadku każdego rodzaju utraty danych. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, czytaj dalej. Zanim jednak zaczniesz, upewnij się, że wiesz, co jest dla Ciebie ważne.

Usunięte pliki

Na szczęście istnieją sposoby na odzyskanie usuniętych plików z komputera. Oprogramowanie do odzyskiwania danych, takie jak R-Studio lub R-Undelete, jest doskonałym rozwiązaniem dla osób, które utraciły swoje pliki z różnych powodów, w tym z powodu ataków wirusów i przypadkowego usunięcia. Oba programy są dostępne w wersjach demonstracyjnych. Wersje demonstracyjne pozwalają przeskanować cały dysk i przeprowadzić na nim zaawansowaną analizę odzyskiwania danych. Umożliwiają również zapisanie możliwych do odzyskania plików, jeśli nie zostały one całkowicie utracone.

Usunięte pliki można również znaleźć w Koszu. Klikając dwukrotnie Kosz, można zobaczyć, co zostało usunięte. Jeśli nie jesteś pewien, czy plik został rzeczywiście usunięty, użyj Kosza, aby ustalić, czy został on trwale usunięty. Jeśli nie, może on znajdować się w innej lokalizacji. Po znalezieniu odpowiedniego pliku można go przywrócić, wykonując czynności opisane powyżej.

Zapobieganie zapisywaniu nowych danych na dysku twardym ma zasadnicze znaczenie dla odzyskiwania usuniętych plików. Oznacza to nieużywanie urządzenia przez kilka dni lub tygodni. Przeglądanie Internetu i inne czynności, które pozostawiają wiele plików tymczasowych, zmniejszają szanse na odzyskanie pliku. Wreszcie, nie należy uruchamiać narzędzi do defragmentacji dysku, jeśli chcesz spróbować odzyskać dane usuniętych plików. Po wykonaniu tych czynności można przystąpić do odzyskiwania danych usuniętych plików.

Funkcja przywracania poprzednich wersji systemu Windows umożliwia użytkownikom przywracanie plików do poprzednich wersji zapisanych na dysku twardym. Kopia zapasowa tej funkcji jest tworzona, gdy system Windows tworzy punkt przywracania. Dostęp do tej funkcji można uzyskać, przechodząc do folderu, w którym znajdował się utracony plik. Przejdź do danego folderu i wybierz opcję Przywróć poprzednie wersje. Wybierz wersję, którą chcesz przywrócić, i kliknij przycisk OK. Jeżeli przywracanie nie powiedzie się, możesz spróbować odzyskać plik z poprzedniej lokalizacji.

Fizycznie uszkodzone urządzenia pamięci masowej

Jednym z najczęstszych uszkodzeń fizycznych dysku twardego jest awaria głowicy. Dochodzi do niego, gdy głowica odczytująco-zapisująca wysuwa się z miejsca i uderza w obracający się talerz. Uszkodzenie głowicy może spowodować znaczną utratę danych, a nawet całkowitą niezdatność do użytku. Dlatego ważne jest, aby użytkownik przestrzegał odpowiednich środków ostrożności i przeprowadzał proces odzyskiwania danych w sterylnym i wolnym od kurzu środowisku. Poniżej przedstawiono kilka wskazówek dotyczących odzyskiwania danych z fizycznie uszkodzonego dysku twardego.

Pierwszym krokiem w przywracaniu danych z fizycznie uszkodzonego dysku twardego jest wyłączenie komputera i usunięcie wszystkich zapisanych plików. Dobrym pomysłem jest pobranie programu do odzyskiwania danych na zewnętrzny dysk twardy. Zwiększy to szanse na odzyskanie danych z tego urządzenia. Należy także unikać długotrwałego umieszczania dysku twardego pod wodą. Krótkie zanurzenie pozwoli wodzie wydostać się na zewnątrz, ale długotrwałe działanie wody może spowodować nieodwracalne uszkodzenie urządzenia.

Inną metodą odzyskiwania danych z dysku twardego jest wymiana głowic. Dysk twardy może ulec uszkodzeniu w wyniku przypadkowego upuszczenia lub zderzenia. Może to spowodować zniszczenie głowic odczytu/zapisu. Nawet jeśli dysk twardy jest sprawny, uszkodzone głowice mogą doprowadzić do niezamierzonego nadpisania plików. Dlatego w celu uniknięcia uszkodzenia danych należy koniecznie usunąć z dysku twardego cały kurz. Odłamki powstałe w wyniku awarii mogą również zaplątać się w innych częściach talerza.

Jeśli dysk twardy został fizycznie uszkodzony, należy go całkowicie wyjąć z obudowy i przekazać do firmy zajmującej się odzyskiwaniem danych. Firma zajmująca się odzyskiwaniem danych musi również dysponować czystym pomieszczeniem do przeprowadzenia procesu. Nawet mikroskopijne cząsteczki znajdujące się w powietrzu mogą spowodować uszkodzenie talerzy magnetycznych. Ważne jest, aby do odzyskiwania danych zatrudnić profesjonalną firmę zajmującą się odzyskiwaniem danych. Jeśli masz dane do odzyskania z dysku twardego, pamiętaj o regularnym tworzeniu kopii zapasowych, aby zapobiec dalszym uszkodzeniom.

Fizycznie nadpisane pliki

Odzyskiwanie fizycznie nadpisanych plików na komputerze Mac nie jest łatwym zadaniem. Szanse na odzyskanie starych plików zależą od tego, ile plików zostało nadpisanych od czasu ostatniego użycia komputera. Na szczęście istnieją inne sposoby odzyskiwania usuniętych plików. Po pierwsze, musisz upewnić się, że Time Machine jest aktywne na Twoim komputerze. Następnie zaznacz nadpisany plik i wybierz jego poprzednią wersję ze skarbca Time Machine.

Inną metodą odzyskiwania fizycznie nadpisanych plików jest usunięcie magnetyzmu z dysku twardego. Proces ten może być dość trudny i wymaga zastosowania specjalnych technik, takich jak mikroskopy sił magnetycznych i inne podobne technologie. Skuteczność tych metod musi jednak zostać potwierdzona, zanim zostaną one powszechnie zastosowane. W niektórych przypadkach nadal można odzyskać część informacji. W takich przypadkach lepiej jest skorzystać z usług firmy zajmującej się odzyskiwaniem danych, niż próbować dokonać naprawy samodzielnie.

Po sformatowaniu dysku twardego wszystkie zapisane na nim dane zostają skutecznie usunięte. System plików zawiera dane, które nie są już dostępne, ale są fizycznie usuwane z talerza dysku. Oznacza to, że nie można odzyskać tych informacji. Jeżeli jednak na dysku zostały zapisane ważne dokumenty lub zdjęcia, należy je jak najszybciej odzyskać. Nadpisane pliki mogą być trudne do odzyskania, ponieważ fizyczna struktura dysku twardego uległa zmianie.

Najlepszym sposobem zapobiegania nadpisywaniu danych jest regularne tworzenie kopii zapasowych ważnych plików. Należy to robić zarówno przed, jak i po użyciu komputera. Pamiętaj, że podczas aktualizacji lub edycji danych narażasz je na nadpisywanie i usuwanie. Polecenie „Zapisz jako” tworzy drugą kopię pliku. Zapewnia to drugą warstwę ochrony i jest przeznaczone dla przeciętnego użytkownika komputera.

Kopie zapasowe lustrzane

Kiedy myślisz o odzyskiwaniu danych, prawdopodobnie myślisz o pełnych kopiach zapasowych. Jednak kopia lustrzana tworzy dokładną kopię danych i przechowuje najnowszą wersję każdego pliku na innym dysku. Kopie lustrzane są szybsze niż pełne kopie zapasowe, ponieważ tworzą kopie zapasowe wszystkich plików osobno, zamiast zapisywać je wszystkie w jednym dużym pliku kontenera. Ułatwiają także odzyskiwanie utraconych danych, ponieważ można przywracać poszczególne pliki z kopii zapasowych pojedynczo.

Kopia zapasowa w odbiciu lustrzanym to rodzaj kopii zapasowej plików, w której zapisywane jest wszystko, co znajduje się na komputerze w momencie tworzenia kopii zapasowej, w tym cały system operacyjny, ważne ukryte pliki systemowe, pliki osobiste, a nawet pliki znajdujące się w Koszu. W kilku plikach zapisywane jest wszystko, co znajduje się na źródłowym dysku twardym. Po utworzeniu kopii zapasowej dysku twardego w razie potrzeby można po prostu przywrócić te dane. W najgorszym przypadku można przywrócić cały system za pomocą zaledwie kilku plików, co jest znacznie szybsze niż próba odzyskania danych po awarii całego dysku twardego.

Kopia zapasowa nie jest jednak doskonała. Nie można zabezpieczyć plików hasłem ani śledzić różnych wersji pliku. Jeśli plik zostanie usunięty przez pomyłkę, złośliwe oprogramowanie lub hakera, zostanie również usunięty z kopii lustrzanej. Dlatego należy regularnie sprawdzać pliki kopii zapasowych, aby upewnić się, że są one nadal czytelne. Pozwoli to uniknąć późniejszego bólu głowy.

Jeżeli masz dwa komputery wyposażone w dyski lustrzane, możesz użyć jednego z nich do utworzenia kopii uszkodzonego dysku. Jeżeli jednak uszkodzony jest tylko jeden z dysków, nadal można odzyskać wszystkie dane, jeżeli masz dwa dyski lustrzane. W tym celu można skorzystać z narzędzi innych firm do tworzenia kopii lustrzanych dysków i urządzeń logicznych. Inną opcją jest zakup narzędzia do naprawiania dysków MDF, które potrafi tworzyć kopie lustrzane obu stron dysku.

Koszt odzyskiwania danych

Koszt usług odzyskiwania danych jest bardzo zróżnicowany, ale ogólnie rzecz biorąc, renomowana firma pobiera opłatę ryczałtową i stawkę godzinową za każdy przypadek. Na ogół ceny te oscylują wokół 150 USD za godzinę, ale mogą sięgać nawet 300 USD. Choć proces odzyskiwania danych jest zwykle szybki, może wymagać od technika poświęcenia większej ilości czasu niż przewidywano, co powoduje konieczność uwzględnienia dodatkowych kosztów. Na szczęście istnieją sposoby, aby uzyskać jak najwięcej za swoje pieniądze.

Rozważając koszt odzyskiwania danych, należy pamiętać, że kwota ta będzie się różnić w zależności od wielkości zbioru danych i rodzaju sprzętu, który uległ awarii. Na przykład mniejsza firma może być w stanie żyć bez danych przez jeden dzień, podczas gdy duża, międzynarodowa firma może wymagać godzinnego przestoju. W każdym przypadku firma powinna ocenić zwrot z inwestycji, decydując się na odzyskanie danych. W końcu nie chcesz wydać ani grosza na usługę, która pozwoli zaoszczędzić tylko złotówkę, a zamiast tego ochroni ćwierć lub więcej.

Koszt odzyskiwania danych zależy także od typu dysku twardego, który uległ awarii. Naprawa problemów mechanicznych na dyskach twardych jest często kosztowna, ponieważ wymaga wymiany części i zastosowania zaawansowanych technik. Ponadto firma powinna dysponować środowiskiem cleanroom, aby zapewnić bezpieczeństwo odzyskiwanych danych. Wreszcie koszt usług odzyskiwania danych zależy od tego, czy sprawa jest prosta, czy skomplikowana. Należy również wziąć pod uwagę lokalizację firmy świadczącej usługi odzyskiwania danych. Jeśli firma znajduje się daleko, należy wziąć pod uwagę odległość dzielącą nas od niej.

Dane adresowe:

AKTE Odzyskiwanie danych – Kontakt
ul. Morasko 17, 61-680 Poznań
Telefon: 784 898 784
Telefon: 784 380 784
opłata za połączenie wg taryfy operatora
e-mail: [email protected]