Zdrowie

Jakie są podstawy procesu pobierania USG?

CIA jest oficjalnie wyznaczoną wiodącą agencją USG odpowiedzialną za gromadzenie,

rozpowszechnianie i analizę zagranicznych informacji w środowisku międzynarodowym. Znana jest również jako amerykańska społeczność wywiadowcza. Głównym celem wywiadu USA jest zapewnienie terminowych i dokładnych ocen wywiadowczych w celu wsparcia bezpieczeństwa narodowego.

USG utrzymuje kontakty z wieloma zagranicznymi krajami w celu gromadzenia informacji o ich własnej działalności, operacjach, trendach i systemie politycznym. Utrzymują także kontakty z innymi agencjami i departamentami rządu Stanów Zjednoczonych. USG prowadzi obce informacje wywiadowcze różnymi środkami, takimi jak rekrutacja, gromadzenie, analiza, rozpowszechnianie, wykorzystywanie i ochrona.

USG ma wiele źródeł informacji, które są zbierane przez ich tajne lub jawne działania wywiadowcze. Te źródła danych wywiadowczych obejmują źródła ludzkie (osoby, które aktywnie uczestniczą w sprawach zagranicznych), komunikację zagraniczną (w tym międzynarodowe media, informacje o tajemnicy handlowej itp.), Rejestry handlowe i publiczne (w tym wyciągi bankowe, rejestry telefoniczne, rejestry usług publicznych itp. .), dokumenty podróży, rejestry publiczne i prywatne (w tym paszporty, wizy i wizy wydane przez państwa trzecie itp.) oraz inne zarejestrowane informacje (takie jak dokumenty podatkowe, rejestry biznesowe, akta urodzenia i zgonu itp.)

Proces zbierania USG ma na celu zbieranie wiarygodnych informacji z wielu źródeł, zapewniając, że zebrane informacje są wykorzystywane wyłącznie do poprawy bezpieczeństwa narodu. Gromadzą swoje obce dane wywiadowcze poprzez połączenie wywiadu ludzkiego, wywiadu technicznego, wywiadu handlowego, wywiadu gospodarczego i innych źródeł informacji. Zebrane zagraniczne dane wywiadowcze są następnie przetwarzane przez analityków wywiadu USG w celu stworzenia raportów wywiadowczych, utajnionych i niesklasyfikowanych.

Wspólnota wywiadowcza składa się z pięciu różnych organizacji, do których należą Centralna Agencja Wywiadu, https://usg-warszawa.pl/usg-doppler/ Agencja Bezpieczeństwa Narodowego, Agencja Wywiadu Departamentu Obrony, Departament Państwowej Agencji Wywiadu oraz Federalne Biuro Śledcze. Wszystkie te organizacje są odpowiedzialne za prowadzenie zagranicznych działań wywiadowczych wspierających cele i zadania USG.

Proces zbierania danych wywiadowczych USG obejmuje kilka różnych metod. Należą do nich inwigilacja, infiltracja i inne rodzaje tajnych i jawnych metod gromadzenia obcych danych wywiadowczych. Najczęściej stosowanymi technikami nadzoru są inwigilacja elektroniczna (podsłuch, nadzór wideo, nadzór wizualny, podsłuchiwanie telefonów komórkowych, nadzór radiowy i poczta elektroniczna. Czasami stosuje się inne techniki, takie jak nadzór fizyczny, operacje fałszywej flagi, fałszywe alarmy, oszustwa i infiltracja).

Urządzenia szpiegowskie służą do zbierania informacji.

Niektóre z typowych urządzeń szpiegowskich to długopisy, ukryte kamery, mikrofony, telefony, kamery, urządzenia podsłuchowe, kamery, kamery wideo, radia i komputery.

Gromadzenie danych wywiadowczych obejmuje zbieranie informacji o obywatelach obcego kraju, jego infrastrukturze i strukturach rządowych. Zbieranie informacji o narodzie jest znane jako inteligencja ludzka, podczas gdy gromadzenie informacji o infrastrukturze danego kraju jest znane jako inteligencja techniczna. Zbieranie informacji o rządach danego kraju i systemie politycznym, zwłaszcza jego siłach zbrojnych i agencjach wywiadowczych, jest znane jako wywiad gospodarczy.

Aby USG prawidłowo zbierało dane wywiadowcze, musi mieć dostęp do źródeł ludzkiej inteligencji. Źródła danych wywiadowczych mogą obejmować źródła ludzkie (takie jak szpiedzy, informatorzy itp.) Oraz źródła informacji technicznych (takie jak oprogramowanie komputerowe i sieci).

Proces zbierania danych przez USG obejmuje również użycie oszustwa. Obejmuje to okłamywanie osoby docelowej lub niewinnej o powodach, dla których prowadzone jest dochodzenie i / lub podawanie fałszywych informacji innej osobie, która może być zaangażowana w dochodzenie.

Aby zmniejszyć ryzyko oszukiwania przez USG, istnieje wymóg, aby narzędzie śledcze zawierało tryb awaryjny. więc jeśli wykryje, że nastąpiło oszustwo, natychmiast przerywa to, co robi i naprawia sytuację.

Ponadto stosowanie oszustwa przez USG wymaga, aby USG stosowało wszystkie dostępne metody zapobiegania oszustwom. Obejmują one wykorzystanie wywiadu ludzkiego, wywiadu technicznego, wywiadu handlowego, wywiadu technicznego, wywiadu gospodarczego i innych źródeł informacji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *